Tư vấn thuế

 • Thực hiện kê khai, đăng ký thuế ban đầu, đăng ký mua/In hóa đơn lần đầu.
 • Thực hiện kê khai, lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm theo quy định.
 • Tư vấn các sắc thuế áp dụng; giải đáp vướng mắc về thuế của các doanh nghiệp.
 • Hướng dẫn tự tính, tự khai,tự nộp: Bao gồm kê khai thuế bằng mã vạch hai chiều; Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn hàng tháng
 • Tư vấn ngay những vấn đề phát sinh trong quá trình làm kế toán
 • Tư vấn thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế GTGT, và các loại thuế khác
 • Tư vấn thanh quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 • Cung cấp tài liệu văn bản về thuế cho các doanh nghiệp.
 • Làm việc và giải trình với cơ quan thuế thay cho doanh nghiệp trong phạm vi công việc đã thực hiện.

Khách hàng

 • Công ty Phụ tùng GAP
 • Công ty N3MEDIA
 • Công ty ALPHAMEDIA
 • Công ty REDSTONE
 • Công ty ELECTRA
 • Công ty VUEGA
 • Công ty FIXELBOX
 • NewVision
 • ConsultingSolution
 • Socialconect
 • AnphaMedia
 • Micronet
 • Avinaa
 • Viettas
 • AT&A
 • Dataworld
 • VietCPA
 • Sun JSC
 • Tufama
 • Nhất Huy
 • Mecanimex
 • Kiểm toán thủ đô
 • Doanh nghiệp VN
 • Auto VN
 • Ẩm thực
 • Thang Long Coporation
 • Tập đoàn Seagroup
 • Công ty cổ phần Microland
 • Công ty cổ phần Microfoot
 • Công ty cổ phần Microcar
 • Công ty cổ phần Microart
 • Công ty cổ phần Microweb
 • Trung tâm đầu tư phát triển Thương hiệu số
 • Công ty cổ phần Thương hiệu số
 • Công ty cổ phần Thế giới internet
 • Cty CP Truyền thông phát triển Thương hiệu Quốc gia
 • Công ty cổ phần Tiếp thị số