Tư vấn thành lập doanh nghiệp

I . DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
 
 • Tư vấn và thực hiện thủ tục thành lập các loại hình doanh nghiệp.

- Công ty tư nhân. 
- Công ty Cổ phần. 
- Công ty TNHH 1 thành viên.
- Công ty TNHH 2 thành viên trở lên. 
- Công ty TNHH 1 thành viên sở hữu nhà nước.
- Công ty hợp danh.
- Công ty liên doanh.
- Công ty vốn nước ngoài. 
 
 • Tư vấn và thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty trong nước và nước ngoài.
 • Tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp, tạm dừng hoạt động.
 • Tư vấn và thực hiện thủ tục đăng ký mua hóa đơn thuế ban đầu.

II. DỊCH VỤ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH 
 
 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục về thay đổi , bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh:

- Thay đổi ngành nghề kinh doanh
- Thay đổi tên doanh nghiệp
- Thay đổi trụ sở chính
- Thay đổi thành viên, cổ đông
- Thay đổi tăng giảm vốn điều lệ
- Thay đổi người đại diện theo pháp luật
- Thành lập địa điểm kinh doanh
- Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 
 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục về chuyển đổi tổ chức lại doanh nghiệp:

- Thay đổi loại hình doanh nghiệp
- Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp
- Hợp nhất, chia tách doanh nghiệp
 
 • Tư vấn pháp lý doanh nghiệp:

Hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt, các giao dịch của doanh nghiệp cần thiết phải được kiểm soát chặt chẽ về mặt pháp lý để giảm thiểu rủi ro và góp phần đảm bảo giao dịch được thực hiện thành công. Để giúp doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm trong hoạt động kinh doanh của mình, HGC với dịch vụ Tư vấn pháp lý Thường xuyên sẽ thay mặt doanh nghiệp xử lý, giải quyết mọi vấn đề liên quan đến pháp lý một cách chuyên nghiệp và tin cậy nhất.

Nội dung bao gồm:

- Tư vấn và giải đáp các câu hỏi của doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; 
- Tư vấn các vấn đề liên quan đến tổ chức nội bộ doanh nghiệp của khách hàng; 
- Tư vấn về quản lý doanh nghiệp, xây dựng phát triển và bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp; 
- Tư vấn các quy định của pháp luật Việt nam về hợp đồng, và đưa ra các giải pháp pháp lý, giải pháp thực tiễn cho khách hàng trong quá trình thương lượng hợp đồng với đối tác. 
- Thường xuyên cung cấp các thông tin mới nhất có liên quan hoặc có khả năng tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 
- Xem xét tính pháp lý của hồ sơ tài liệu do Doanh nghiệp soạn thảo hoặc hỗ trợ khách hàng soạn thảo hợp đồng và các tài liệu giao dịch. 
- Tham gia với tư cách là Luật sư tư vấn của khách hàng trong việc thương lượng, đàm phán ký kết, thực hiện hợp đồng. 
- Cung cấp danh mục văn bản luật mới có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp

III . DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ  VÀ QUẢN LÝ BHXH:

Chúng tôi sẽ thay mặt doanh nghiệp giải quyết các thủ tục pháp lý liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tếchính xác và nhanh chóng nhất đảm bảo cho người lao động nhận được mọi phúc lợi về bảo hiểm , giúp doanh nghiệp yên tâm phát triển sản xuất kinh doanh .
 
 • Dịch vụ đăng ký tham gia BHXH, BHYT lần đầu:

- Tư vấn cho doanh nghiệp xây dựng các hồ sơ thủ tục ban đầu.
- Tư vấn xây dựng bảng lương phù hợp, có lợi cho doanh nghiệp
- Lập các biểu mẫu, tờ khai theo đúng quy định
- Thay mặt doanh nghiệp làm việc với các cơ quan chức năng
- Hỗ trợ tháng đầu ghi sổ BHXH và tờ khai nộp cơ quan BHXH
- Bàn giao toàn bộ hồ sơ, sổ BHXH, thẻ BHYT cho doanh nghiê%3ḅp.

Thời gian hoàn tất : 30 - 45 ngày theo đúng quy định và quy trình của BHXH
hoặc sớm hơn theo yêu cầu của doanh nghiệp.
 
 • Dịch vụ quản lý BHXH, BHYT trọn gói hàng tháng:

- Lập các biếu mẫu báo cáo lao động tăng giảm trong tháng.
- Nhận sổ và ghi sổ, tờ khai đối với các Lao Động tăng mới.
- Ghi và chốt sổ đối với các Lao Động thôi việc.
- Giải quyết các chế độ bảo hiểm: Ốm đau, thai sản, dưỡng sức…..
- Đối chiếu, thông báo số tiền phải nộp bảo hiểm hàng tháng.
- Tính toán quá trình tham gia BHXH của từng lao động.
- Bàn giao các số liệu khi Doanh nghiệp yêu cầu.
 
 • Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ uy tín chuyên nghiệp:

HGC với dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ sẽ thay mặt doanh nghiệp xử lý, giải quyết mọi vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ một cách chuyên nghiệp và tin cậy nhất.
 
 • Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ sẽ giúp quý khách:

- Tiết kiệm thời gian và công sức đi lại.
- Giải quyết nhanh chóng và chính xác các thủ tục, hồ sơ,
- Tư vấn miễn phí trong quá trình thực hiện.

Nội dung bao gồm:

- Đăng ký nhãn hiệu
- Tư vấn định giá thương hiệu
- Sáng chế giải pháp hữu ích
- Kiểu dáng công nghiệp
- Quyền tác giả
- Khiếu nại về sở hữu trí tuệ
- Li-xăng chuyển nhượng
- Nhượng quyền thương mại
- Xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
- Các quyền sở hữu trí tuệ khác

Khách hàng

 • Công ty Phụ tùng GAP
 • Công ty N3MEDIA
 • Công ty ALPHAMEDIA
 • Công ty REDSTONE
 • Công ty ELECTRA
 • Công ty VUEGA
 • Công ty FIXELBOX
 • NewVision
 • ConsultingSolution
 • Socialconect
 • AnphaMedia
 • Micronet
 • Avinaa
 • Viettas
 • AT&A
 • Dataworld
 • VietCPA
 • Sun JSC
 • Tufama
 • Nhất Huy
 • Mecanimex
 • Kiểm toán thủ đô
 • Doanh nghiệp VN
 • Auto VN
 • Ẩm thực
 • Thang Long Coporation
 • Tập đoàn Seagroup
 • Công ty cổ phần Microland
 • Công ty cổ phần Microfoot
 • Công ty cổ phần Microcar
 • Công ty cổ phần Microart
 • Công ty cổ phần Microweb
 • Trung tâm đầu tư phát triển Thương hiệu số
 • Công ty cổ phần Thương hiệu số
 • Công ty cổ phần Thế giới internet
 • Cty CP Truyền thông phát triển Thương hiệu Quốc gia
 • Công ty cổ phần Tiếp thị số