Tin doanh nghiệp

JVC miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Giám đốc đối với ông Lê Văn Hướng

22/06/2015
JVC miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Giám đốc đối với ông Lê Văn Hướng


HĐQT giao nhiệm vụ cho Giám đốc mới xem xét phương án mua cổ phiếu quỹ vì giá trị thị trường đang thấp hơn giá trị doanh nghiệp.

CTCP Thiết bị y tế Việt Nhật (mã: JVC) công bố Nghị quyết HĐQTngày 21/06/2015 thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Văn Hướng kể từ ngày 21/06/2015. Thay vào đó, HĐQT bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Kyohei Hosono từ ngày này. Như vậy, HĐQT của JVC gồm các ông bà sau:

- Ông Kyohei Hosono – Chủ tịch HĐQT

- Ông Tashiro Masaaki – Thành viên HĐQT

- Ông Phạm Văn Thanh - Thành viên HĐQT

- Bà Nguyễn Phương Hạnh - Thành viên HĐQT

- Bà Hồ Bích Ngọc - Thành viên HĐQT

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Thành viên HĐQT

Ông Lê Văn Hướng đồng thời bị miễn nhiệm chức danh Giám đốc của JVC, thay vào đó là ông Nguyễn Hữu Hiếu.

Nghị quyết HĐQT nêu rõ, ông Nguyễn Hữu Hiếu có trách nhiệm tổ chức ổn định hoạt động, đảm bảo các mảng kinh doanh được triển khai đúng tiến độ và tình hình tài chính lành mạnh; Gặp gỡ trao đổi và cung cấp thông tin kịp thời đến toàn bộ đối tác và khách hàng, cam kết tăng cường mối quan hệ hợp tác lâu dàu; công bố tình hình hoạt động của công ty để cổ đông nắm rõ và cập nhật hiện trạng của công ty, ổn định tâm lý nhà đầu tư tránh các tổn thất không đáng có khi giao dịch cổ phiếu dưới giá trị doanh nghiệp.

Đồng thời xem xét phương án mua cổ phiếu quỹ vì giá trị thị trường đang thấp hơn giá trị doanh nghiệp.

Ông Kyohei Hosono là đại diện của quỹ DI Asian Industrial Fund - cổ đông lớn đang nắm 21,8 triệu cổ phiếu JVC tương đương 19,35% vốn cổ phần của JVC (số liệu tại báo cáo thường niên 2014). Trước khi được bổ nhiệm làm chủ tịch HĐQT, ông Kyohei Hosono đang giữ chức thành viên HĐQT.

Ông Nguyễn Hữu Hiếu sinh năm 1981, là em vợ của ông Lê Văn Hướng, tức em trai bà Nguyễn Phương Hạnh – Thành viên HĐQT, Phó giám đốc của JVC.


Lượt xem: 473

Khách hàng

 • Công ty Phụ tùng GAP
 • Công ty N3MEDIA
 • Công ty ALPHAMEDIA
 • Công ty REDSTONE
 • Công ty ELECTRA
 • Công ty VUEGA
 • Công ty FIXELBOX
 • NewVision
 • ConsultingSolution
 • Socialconect
 • AnphaMedia
 • Micronet
 • Avinaa
 • Viettas
 • AT&A
 • Dataworld
 • VietCPA
 • Sun JSC
 • Tufama
 • Nhất Huy
 • Mecanimex
 • Kiểm toán thủ đô
 • Doanh nghiệp VN
 • Auto VN
 • Ẩm thực
 • Thang Long Coporation
 • Tập đoàn Seagroup
 • Công ty cổ phần Microland
 • Công ty cổ phần Microfoot
 • Công ty cổ phần Microcar
 • Công ty cổ phần Microart
 • Công ty cổ phần Microweb
 • Trung tâm đầu tư phát triển Thương hiệu số
 • Công ty cổ phần Thương hiệu số
 • Công ty cổ phần Thế giới internet
 • Cty CP Truyền thông phát triển Thương hiệu Quốc gia
 • Công ty cổ phần Tiếp thị số