Dịch vụ tư vấn tài chính

I.  DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐIỀU LỆ VÀ QUY CHẾ TÀI CHÍNH

   - Tư vấn xây dựng Điều lệ hoạt động công ty theo mô hình hiệu quả
   - Tư vấn xây dựng Quy chế tài chính công ty, quy chế hoạt động HĐQT, BGĐ, BKS…
   - Tư vấn thiết lập và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả cho doanh nghiệp
   - Tư vấn lựa chọn mô hình doanh nghiệp tổ chức sử dụng vốn hiệu quả
   - Tư vấn xây dựng quy trình tính giá thành sản phẩm sản xuất qua nhiều công đoạn.
   - Tư vấn xây dựng đơn giá tiền lương, quy chế tiền lương, thưởng trong công ty
   - Tư vấn về huy động vốn từ các tổ chức tín dụng và các tổ chức kinh tế khác.
   - Phân tích báo cáo tài chính và đánh giá tình hình tài chính của các doanh nghiệp khi đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp khác.
   - Tham gia đánh giá, lựa chọn các dự án đầu tư và kế hoạch kinh doanh dưới góc độ tài chính.
   - Xác định nhu cầu vốn, tổ chức huy động các nguồn vốn để đáp ứng cho nhu cầu của doanh nghiệp
   - Định giá tài sản và thương hiệu
   - Tư vấn mua, bán, chia và sáp nhập doanh nghiệp
 
Ghi chú: Mức phí tư vấn sẽ thương thảo theo từng vụ việc.
 
II.  DỊCH VỤ XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

   - Thiết lập được hệ thống kiểm soát nội bộ (HTKSNB) nhằm mục đích kịp thời nhận biết và giảm thiểu các rủi ro tài chính, rủi ro hoạt động và rủi ro tuân thủ.
   - Sử dụng hệ thống kiểm soát đã xây dựng để tìm ra điểm yếu trong công tác quản lý bán hàng/ công nợ phải thu, mua hàng/ công nợ phải trả, quản lý tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, công tác trả lương, quản lý hàng tồn kho, quản lý tài sản, quản lý hệ thống thông tin và đề ra các biện pháp để khắc phục những điểm yếu này. 
 
Nội dung dịch vụ:

   -  Kiểm soát nội bộ đối với bộ phận mua hàng và công nợ phải trả
   -  Kiểm soát nội bộ đối với bộ phận bán hàng và theo dõi công nợ phải thu 
   -  Kiểm soát nội bộ đối với công tác quản lý hàng tồn kho
   -  Kiểm soát nội bộ đối với công tác quản lý tài sản cố định 
   -  Kiểm soát nội bộ đối với công tác quản lý tiền mặt và tiền gửi ngân hàng 
   -  Kiểm soát nội bộ đối với hoạt động đầu tư
    
Loại hình doanh nghiệpPhí dịch vụ
THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ - TƯ VẤN30.000.000 – 40.000.000
SẢN XUẤT – XÂY DỰNG40.000.000 – 60.000.000
 
Ghi chú: Mức phí kiểm soát nội bộ chính thức sẽ căn cứ vào tình hình thực tế khi khảo sát tại doanh nghiệp
 
III.  DỊCH VỤ GIÁM SÁT KẾ TOÁN

Áp dụng đối với các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn có bộ máy kế toán tại doanh nghiệp, có nhu cầu giám sát thường xuyên hoạt động tài chính kế toán để đảm bảo tính chính xác và minh bạch khách quan.

Nội dung dịch vụ:
   -  Định kỳ hàng tháng kiểm tra  hệ thống sổ sách, số liệu kế toán.
   -  Tư vấn điều chỉnh số liệu kế toán theo đúng pháp luật và có lợi cho doanh nghiệp.
   -  Tư vấn và giám sát hệ thống tài chính kế toán doanh nghiệp.
   -  Báo cáo quản trị định kỳ với ban giám đốc.
   -  Hỗ trợ giải trình khi quyết toán thuế doanh nghiệp.
 
Loại hình doanh nghiệpPhí dịch vụ (vnđ/tháng)
Thương mại  -  Dịch vụ - Tư vấn4.000.000 – 6.000.000
Sản xuất  -  Gia công  
Xây dựng  -  Lắp đặt  

Ghi chú: Phí dịch vụ phụ thuộc vào quy mô, đặc thù hoạt động của từng doanh nghiệp.

IV.  DỊCH VỤ TƯ VẤN

 • Tư vấn thường xuyên:

   -  Tư vấn về pháp lý , kế toán, thuế.
   -  Soạn thảo hợp đồng, văn bản, biểu mẫu.
   -  Giám sát hoạt động của doanh nghiệp theo yêu cầu.
   -  Đại diện giải quyết các vấn đề pháp lý bên trong và ngoài doanh nghiệp.
   -  Cung cấp thông tin, văn bản pháp luật thường xuyên .

 • Tư vấn trực tiếp:
 
  -  Tư vấn mọi vấn đề liên quan đến tài chính, pháp lý doanh nghiệp, kế toán, thuế theo giờ.

Khách hàng

 • Công ty Phụ tùng GAP
 • Công ty N3MEDIA
 • Công ty ALPHAMEDIA
 • Công ty REDSTONE
 • Công ty ELECTRA
 • Công ty VUEGA
 • Công ty FIXELBOX
 • NewVision
 • ConsultingSolution
 • Socialconect
 • AnphaMedia
 • Micronet
 • Avinaa
 • Viettas
 • AT&A
 • Dataworld
 • VietCPA
 • Sun JSC
 • Tufama
 • Nhất Huy
 • Mecanimex
 • Kiểm toán thủ đô
 • Doanh nghiệp VN
 • Auto VN
 • Ẩm thực
 • Thang Long Coporation
 • Tập đoàn Seagroup
 • Công ty cổ phần Microland
 • Công ty cổ phần Microfoot
 • Công ty cổ phần Microcar
 • Công ty cổ phần Microart
 • Công ty cổ phần Microweb
 • Trung tâm đầu tư phát triển Thương hiệu số
 • Công ty cổ phần Thương hiệu số
 • Công ty cổ phần Thế giới internet
 • Cty CP Truyền thông phát triển Thương hiệu Quốc gia
 • Công ty cổ phần Tiếp thị số