Dịch vụ kế toán doanh nghiệp

I. DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI

 • Kê khai và báo cáo thuế GTGT

Số lượng hóa đơn, chứng từ / thángPhí dịch vụ ( vnđ/tháng)
Từ   01   đến   20   hóa đơn300.000
Từ   21   đến   50   hóa đơn400.000
Từ   51   đến   100   hóa đơn500.000
Từ  101  hóa đơn  trở  lên600.000

 • Kê khai, báo cáo và quyết toán Thuế thu nhập cá nhân

Số lượng lao động cần kê khai            Phí dịch vụ ( vnđ/tháng)
Từ  01 đến 20 lao động200.000
Từ  20 đến 50 lao động300.000
Từ  51 lao động trở lên400.000
    
 • Hạch toán và lập sổ sách kế toán   /   Báo cáo tài chính và quyết toán thuế   /   Tư vấn kế toán - Thuế 

Loại hình doanh nghiệpSố lượng
chứng từ/tháng
Phí dịch vụ (vnđ/tháng)
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN    
Từ 01 đến 20  1.500.000
Từ 21 đến 50  2.000.000
Từ 51 đến 100  2.300.000
Từ 101 trở lên  2.500.000 – 3.000.000
SẢN XUẤT – GIA CÔNGGiá tham khảo3.000.000 – 5.000.000
THI CÔNG – LẮP ĐẶTGiá tham khảo3.000.000 – 5.000.000
  
Ghi chú: Số lượng chứng từ được tính theo mức bình quân trong năm.

II. DỊCH VỤ HOÀN THIỆN  SỔ SÁCH  - BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Áp dụng đối với các doanh nghiệp không sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của HGC, có nhu cầu hoàn thiện lại hệ thống sổ sách kế toán trong một hoặc nhiều năm tài chính.

Nội dung dịch vụ :
-     Hoàn thiện lại toàn bộ hệ thống chứng từ kế toán đã phát sinh
-     Hạch toán và lập hệ thống sổ sách chứng từ mới.
-     Lập các bút toán điều chỉnh với hồ sơ thuế
-     Lập báo cáo tài chính / Nộp bổ sung báo cáo tài chính.
-     Hỗ trợ giải trình hồ sơ kế toán khi Thanh tra quyết toán thuế doanh nghiệp.
 
Loại hình doanh nghiệpPhí dịch vụ (vnđ/năm)
THƯƠNG MẠIDỊCH VỤTƯ VẤN  
Từ 01 đến 2008.000.000 -  12.000.000
Từ 200 đến 50012.000.000 -  15.000.000
Từ 500 đến 100015.000.000 -  20.000.000
Từ 1000  trở lên20.000.000 -  25.000.000
SẢN XUẤT – GIA CÔNG20.000.000  -  35.000.000
THI CÔNG – LẮP ĐẶT15.000.000 -  25.000.000

Ghi chú : Phí dịch vụ có thể được điều chỉnh căn cứ theo hiện trạng thực tế của doanh nghiệp, thời gian hoàn thành và thời điểm thực hiện trong năm.
 
III.  DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Áp dụng đối với các doanh nghiệp muốn lập báo cáo tài chính tại một thời điểm nhất định phục vụ các mục đích như vay vốn ngân hàng, hồ sơ đấu thầu… Nội dung dịch vụ:
-     Tư vấn số liệu tài chính.
-     Lập báo cáo tài chính.
         
Loại hình doanh nghiệpPhí dịch vụ (vnđ)
THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ - TƯ VẤN4.000.000
SẢN XUẤT – GIA CÔNG5.000.000
THI CÔNG – LẮP ĐẶT5.000.000

Khách hàng

 • Công ty Phụ tùng GAP
 • Công ty N3MEDIA
 • Công ty ALPHAMEDIA
 • Công ty REDSTONE
 • Công ty ELECTRA
 • Công ty VUEGA
 • Công ty FIXELBOX
 • NewVision
 • ConsultingSolution
 • Socialconect
 • AnphaMedia
 • Micronet
 • Avinaa
 • Viettas
 • AT&A
 • Dataworld
 • VietCPA
 • Sun JSC
 • Tufama
 • Nhất Huy
 • Mecanimex
 • Kiểm toán thủ đô
 • Doanh nghiệp VN
 • Auto VN
 • Ẩm thực
 • Thang Long Coporation
 • Tập đoàn Seagroup
 • Công ty cổ phần Microland
 • Công ty cổ phần Microfoot
 • Công ty cổ phần Microcar
 • Công ty cổ phần Microart
 • Công ty cổ phần Microweb
 • Trung tâm đầu tư phát triển Thương hiệu số
 • Công ty cổ phần Thương hiệu số
 • Công ty cổ phần Thế giới internet
 • Cty CP Truyền thông phát triển Thương hiệu Quốc gia
 • Công ty cổ phần Tiếp thị số