Dịch vụ kê khai thuế và tư vấn thuế

 • Kê khai và báo cáo thuế GTGT

Số lượng hóa đơn, chứng từ / thángPhí dịch vụ ( vnđ/tháng)
Từ   01   đến   20   hóa đơn300.000
Từ   21   đến   50   hóa đơn400.000
Từ   51   đến   100   hóa đơn500.000
Từ  101  hóa đơn  trở  lên600.000

 • Kê khai, báo cáo và quyết toán Thuế thu nhập cá nhân

Số lượng lao động cần kê khai            Phí dịch vụ ( vnđ/tháng)
Từ  01 đến 20 lao động200.000
Từ  20 đến 50 lao động300.000
Từ  51 lao động trở lên400.000

 • Dịch vụ quản lý thuế thu nhập cá nhân

Thực hiện công tác kê khai, báo cáo, quyết toán về thuế Thu nhập cá nhân đối với người lao động trong doanh nghiệp.

Nội dung dịch vụ :
-     Lập và nộp tờ khai báo cáo thuế Thu nhập cá nhân định kỳ.
-     Tính toán, thông báo số tiền phải nộp thuế TNCN.
-     Đăng ký mã số thuế cá nhân cho nhân sự hiện tại và nhân sự mới khi phát sinh.
-     Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân cuối năm tài chính.
-     Tư vấn mọi vấn đề liên quan đến Thu nhập cá nhân cho doanh nghiệp và người lao động.

Số lượng lao độngPhí dịch vụ (vnđ / tháng)
Từ 01 đến 05 người1.000.000
Từ 06 đến 10 người1.500.000
Từ 11  đến 20 người2.000.000
Từ 21 đến 40 người2.500.000
Từ 41 người  trở lênThỏa thuận

Khách hàng

 • Công ty Phụ tùng GAP
 • Công ty N3MEDIA
 • Công ty ALPHAMEDIA
 • Công ty REDSTONE
 • Công ty ELECTRA
 • Công ty VUEGA
 • Công ty FIXELBOX
 • NewVision
 • ConsultingSolution
 • Socialconect
 • AnphaMedia
 • Micronet
 • Avinaa
 • Viettas
 • AT&A
 • Dataworld
 • VietCPA
 • Sun JSC
 • Tufama
 • Nhất Huy
 • Mecanimex
 • Kiểm toán thủ đô
 • Doanh nghiệp VN
 • Auto VN
 • Ẩm thực
 • Thang Long Coporation
 • Tập đoàn Seagroup
 • Công ty cổ phần Microland
 • Công ty cổ phần Microfoot
 • Công ty cổ phần Microcar
 • Công ty cổ phần Microart
 • Công ty cổ phần Microweb
 • Trung tâm đầu tư phát triển Thương hiệu số
 • Công ty cổ phần Thương hiệu số
 • Công ty cổ phần Thế giới internet
 • Cty CP Truyền thông phát triển Thương hiệu Quốc gia
 • Công ty cổ phần Tiếp thị số