Dịch vụ kiểm toán

Độc lập và minh bạch soát xét báo cáo tài chính và sô liệu kế toán của doanh nghiệp , chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của báo cáo tài chính.
 
Nội dung dịch vụ:
-     Kiểm toán Báo cáo tài chính.
-     Kiểm toán xây dựang cơ bản.
-     Kiểm toán dự án xây dựng hoàn thành.
-     Kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính và hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán.
-     Tư vấn xử lý những vướng mắc về kế toán – thuế của doanh nghiệp. 
        
Loại hình doanh nghiệpPhí dịch vụ (vnđ/năm)
THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ - TƯ VẤN20.000.000  -  35.000.000
SẢN XUẤT – XÂY DỰNG30.000.000  -  60.000.000

Ghi chú: Mức phí kiểm toán chính thức sẽ căn cứ vào tình hình thực tế khi khảo sát tại doanh nghiệp
 


Khách hàng

 • Công ty Phụ tùng GAP
 • Công ty N3MEDIA
 • Công ty ALPHAMEDIA
 • Công ty REDSTONE
 • Công ty ELECTRA
 • Công ty VUEGA
 • Công ty FIXELBOX
 • NewVision
 • ConsultingSolution
 • Socialconect
 • AnphaMedia
 • Micronet
 • Avinaa
 • Viettas
 • AT&A
 • Dataworld
 • VietCPA
 • Sun JSC
 • Tufama
 • Nhất Huy
 • Mecanimex
 • Kiểm toán thủ đô
 • Doanh nghiệp VN
 • Auto VN
 • Ẩm thực
 • Thang Long Coporation
 • Tập đoàn Seagroup
 • Công ty cổ phần Microland
 • Công ty cổ phần Microfoot
 • Công ty cổ phần Microcar
 • Công ty cổ phần Microart
 • Công ty cổ phần Microweb
 • Trung tâm đầu tư phát triển Thương hiệu số
 • Công ty cổ phần Thương hiệu số
 • Công ty cổ phần Thế giới internet
 • Cty CP Truyền thông phát triển Thương hiệu Quốc gia
 • Công ty cổ phần Tiếp thị số