DỊCH VỤ PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP

 • Thành lập doanh nghiệp

Nội dung thực hiệnPhí dịch vụ (vnđ)Thời gian
Thành lập công ty, chi nhánh, VPĐD trong nước  2.200.00010 ngày
Thành lập công ty, chi nhánh , VPĐD công ty nước ngoàiTheo vụ việc  
Đăng ký hồ sơ thuế ban đầu, đăng ký hóa  đơn1.000.00003 ngày
 
Ghi chú:
-  Bao gồm phí dịch vụ  và các tất cả các khoản phí thủ tục phải nộp theo quy định pháp luật.
- Đối với trường hợp đăng ký nội dung kinh doanh có điều kiện sẽ được báo giá riêng theo từng vụ việc.

 • Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Nội dung thay đổi trong đăng ký kinh doanhPhí dịch vụ (vnđ)Thời gian
Thay đổi ngành nghề kinh doanh1.000.00005 ngày
Thay đổi tên doanh nghiệp1.500.00010 ngày
Thay đổi trụ sở (cùng quận, huyện)1.000.00005 ngày
Thay đổi trụ sở (khác quận, huyện)1.500.00010 ngày
Thay đổi thành viên, cổ đông sáng lập, người đại diện1.000.00005 ngày
Tăng vốn điều lệ1.000.00005 ngày
Thành lập địa điểm kinh doanh1.000.00005 ngày
- Với các trường hợp thay đổi nhiều nội dung / lần. Phí dịch vụ sẽ được giảm trừ 30%.
- Phí trên đã bao gồm tất cả các khoản phí thủ tục phải nộp theo quy định pháp luật .
- Đối với trường hợp đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh có điều kiện sẽ được báo giá riêng theo từng vụ việc.

 • Chuyển đổi doanh nghiệp

Loại hình dịch vụPhí dịch vụ (vnđ)
Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp                                                             Theo vụ việc
Hợp nhất, chia tách doanh nghiệpTheo vụ việc

 • Giải thể doanh nghiệp

Nội dungPhí dịch vụ (vnđ)
Thủ tục giải thể doanh nghiệp4.000.000
Quyết toán thuế giải thể doanh nghiệp                                     Theo vụ việc
 

Khách hàng

 • Công ty Phụ tùng GAP
 • Công ty N3MEDIA
 • Công ty ALPHAMEDIA
 • Công ty REDSTONE
 • Công ty ELECTRA
 • Công ty VUEGA
 • Công ty FIXELBOX
 • NewVision
 • ConsultingSolution
 • Socialconect
 • AnphaMedia
 • Micronet
 • Avinaa
 • Viettas
 • AT&A
 • Dataworld
 • VietCPA
 • Sun JSC
 • Tufama
 • Nhất Huy
 • Mecanimex
 • Kiểm toán thủ đô
 • Doanh nghiệp VN
 • Auto VN
 • Ẩm thực
 • Thang Long Coporation
 • Tập đoàn Seagroup
 • Công ty cổ phần Microland
 • Công ty cổ phần Microfoot
 • Công ty cổ phần Microcar
 • Công ty cổ phần Microart
 • Công ty cổ phần Microweb
 • Trung tâm đầu tư phát triển Thương hiệu số
 • Công ty cổ phần Thương hiệu số
 • Công ty cổ phần Thế giới internet
 • Cty CP Truyền thông phát triển Thương hiệu Quốc gia
 • Công ty cổ phần Tiếp thị số