DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI – BẢO HIỂM Y TẾ

 • Đăng ký BHXH – BHYT:

Thay mặt doanh nghiệp giải quyết trọn gói thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Nội dung dịch vụ như sau:
-     Tư vấn thủ tục đăng ký BHXH-BHYT.
-     Soạn thảo toàn bộ hồ sơ.
-     Đại diện thực hiện thủ tục với các cơ quan chức năng.
-     Bàn giao toàn bộ hồ sơ, thẻ BHYT.
-     Hướng dẫn công tác đối chiếu và quản lý BHXH.
 
Số lượng lao động đăng kýThời gianPhí dịch vụ (vnđ)
Từ 01 đến 05 người30 – 50 ngày3.000.000
Từ 06 đến 10 người30 – 50 ngày3.500.000
Từ 11 đến 20 người30 - 50 ngày4.000.000
Từ 21 người trở lên30 - 50 ngàyTừ  4.500.000

 Ghi chú : Thời gian thực hiện theo đúng quy định về giải quyết thủ tục đăng ký BHXH của cơ quan chức năng tại từng địa bàn, và hiện trạng thực tế của doanh nghiệp.

 • Quản lý công tácBHXH - BHYT:

Thực hiện công tác đối chiếu, quản lý về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho doanh nghiệp hàng tháng. Nội dung dịch vụ như sau:
-     Lập và nộp các biếu mẫu đối chiếu, báo cáo định kỳ về BHXH.
-     Tính toán, thông báo số tiền phải nộp bảo hiểm hàng tháng.
-     Lập và nộp các biểu mẫu thông báo về tình hình lao động, thang bảng lương.
-     Đăng ký tham gia BHXH cho lao động mới.
-     Chốt sổ BHXH đối với các lao Động thôi việc.
-     Giải quyết các chế độ BHXH-BHYT cho người lao động (ốm đau, thai sản, tai nạn, hưu trí).
-     Theo dõi quá trình tham gia BHXH của từng lao động.
-     Tư vấn về các vấn đề liên quan đến BHXH-BHYT, Lao động tiền lương.
 
Số lượng lao động có đăng ký bhxhPhí dịch vụ (vnđ / tháng)
Từ 01 đến 05 người1.000.000
Từ 06 đến 10 người1.200.000
Từ 11  đến 20 người1.500.000
Từ 21 đến 40 người2.000.000
Từ 41 người  trở lênThỏa thuận
 

Khách hàng

 • Công ty Phụ tùng GAP
 • Công ty N3MEDIA
 • Công ty ALPHAMEDIA
 • Công ty REDSTONE
 • Công ty ELECTRA
 • Công ty VUEGA
 • Công ty FIXELBOX
 • NewVision
 • ConsultingSolution
 • Socialconect
 • AnphaMedia
 • Micronet
 • Avinaa
 • Viettas
 • AT&A
 • Dataworld
 • VietCPA
 • Sun JSC
 • Tufama
 • Nhất Huy
 • Mecanimex
 • Kiểm toán thủ đô
 • Doanh nghiệp VN
 • Auto VN
 • Ẩm thực
 • Thang Long Coporation
 • Tập đoàn Seagroup
 • Công ty cổ phần Microland
 • Công ty cổ phần Microfoot
 • Công ty cổ phần Microcar
 • Công ty cổ phần Microart
 • Công ty cổ phần Microweb
 • Trung tâm đầu tư phát triển Thương hiệu số
 • Công ty cổ phần Thương hiệu số
 • Công ty cổ phần Thế giới internet
 • Cty CP Truyền thông phát triển Thương hiệu Quốc gia
 • Công ty cổ phần Tiếp thị số