Tư vấn kế toán

I . DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI :

Kế toán là một công tác quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp, mọi doanh nghiệp đều cần phải có hệ thống kế toán được thiết lập phù hợp với các quy định của pháp luật ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động. Việc duy trì một hệ thống kế toán chuyên nghiệp đòi hỏi những yêu cầu cao về nhân sự và kinh phí.

Để giúp doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm trong hoạt động kinh doanh của mình , HGC với dịch vụ Kế toán thuế trọn gói sẽ thay mặt doanh nghiệp xử lý, giải quyết mọi vấn đề liên quan đến kế toán, thuế một cách chuyên nghiệp và tin cậy nhất.

Nội dung bao gồm:
 • Kê khai và báo cáo thuế GTGT
 • Kê khai và báo cáo thuế TNCN
 • Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý
 • Nộp báo cáo thuế tại Chi cục thuế quận/huyện
 • Tư vấn hoá đơn chứng từ mua vào, bán ra
 • Tư vấn, cân đối số liệu kế toán, doanh thu, lãi lỗ
 • Xây dựng và quản lý hệ thống sổ sách đúng theo chuẩn mực
 • Lập báo cáo tài chính năm
 • Quyết toán thuế TNCN
 • Quyết toán thuế TNDN

II . DỊCH VỤ HOÀN THIỆN SỔ SÁCH KẾ TOÁN :

Hệ thống sổ sách kế toán là phần thể hiện chi tiết các nghiệp vụ, phản ánh thực tế tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên tình trạng chung khá phổ biến của đa số các doanh nghiệp do chưa nắm chắc về chuẩn mực, nghiệp vụ kế toán, thiếu nhân sự chuyên trách có trình độ và làm việc ổn định dẫn đến hệ thống sổ sách kế toán thiếu sót ,lộn xộn , không đúng theo quy chuẩn khiến cho việc quản lý , theo dõi trở nên khó khăn, phát sinh những vướng mắc, sai phạm về thuế dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng khi thực hiện quyết toán thuế, gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Nội dung bao gồm:
 • Kiểm tra rà soát lại toàn bộ hiện trạng hệ thống kế toán của doanh nghiệp
 • Tư vấn điều chỉnh, cân đối số liệu chứng từ kế toán, doanh thu, lãi lỗ.
 • Tư vấn xử lý các vấn đề sai phạm về thuế
 • Nhập lại số liệu kế toán của cả năm, phân bổ hạch toán theo đúng chuẩn mực
 • Lập toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán
 • Lập báo cáo tài chính năm
 • Đại diện doanh nghiệp giải trình hồ sơ quyết toán thuế.

III . DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP :
 

Hệ thống sổ sách kế toán là phần thể hiện chi tiết các nghiệp vụ, phản ánh thực tế tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên tình trạng chung khá phổ biến của đa số các doanh nghiệp do chưa nắm chắc về chuẩn mực, nghiệp vụ kế toán, thiếu nhân sự chuyên trách có trình độ và làm việc ổn định dẫn đến hệ thống sổ sách kế toán thiếu sót, lộn xộn, không đúng theo quy chuẩn khiến cho việc quản lý, theo dõi trở nên khó khăn, phát sinh những vướng mắc, sai phạm về thuế dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng khi thực hiện quyết toán thuế, gây thiệt hại cho doanh nghiệp.


Nội dung bao gồm:
 • Kiểm tra rà soát lại toàn bộ hiện trạng hệ thống kế toán của doanh nghiệp
 • Tư vấn điều chỉnh , cân đối số liệu chứng từ kế toán, doanh thu, lãi lỗ
 • Tư vấn xử lý các vấn đề sai phạm về thuế
 • Nhập lại số liệu kế toán của cả năm, phân bổ hạch toán theo đúng chuẩn mực
 • Lập toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán
 • Lập báo cáo tài chính năm
 • Đại diện doanh nghiệp giải trình hồ sơ quyết toán thuế.

IV . TƯ VẤN GIÁM SÁT TÀI CHÍNH NỘI BỘ :


Với đội ngũ nhân viên có chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm, có trách nhiệm công việc cao và được tổ chức chuyên nghiệp, HGC cung cấp dịch vụ Giám sát tài chính nội bộ với mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết kiệm chi phí, tuân thủ đúng quy định hiện hành về chế độ Tài chính kế toán cho các doanh nghiệp.


Nội dung bao gồm:

 • Định kỳ hàng tháng kiểm soát, cân đối số liệu kế toán
 • Kiểm soát hoàn thiện hệ thống chứng từ kế toán
 • Kiểm soát hoàn thiện hệ thống báo cáo thuế GTGT hàng tháng
 • Kiểm soát hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán
 • Kiểm soát và tư vấn Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính
 • Kiểm soát, tư vấn báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm
 • Đảm bảo ổn định, tính liên tục trong quản lý tài chính.

V . KIỂM TOÁN DOANH NGHIỆP :


Trong nền kinh tế hiện nay, với những yêu cầu khắt khe trong việc tuân thủ hệ thống luật pháp và các quy định hiện hành của từng ngành nghề, ý kiến của kiểm toán viên có một ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quyết định của các doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đối tượng quan tâm khác. Hoạt động kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững và hiệu quả của thị trường vốn, thị trường tài chính. Chất lượng của kiểm toán độc lập là yếu tố sống còn để các nhà đầu tư, cổ đông, nhà hoạch định chính sách và các đối tượng khác tin tưởng vào quy trình lập báo cáo tài chính cũng như việc công bố các thông tin của báo cáo tài chính. Chính vì vậy, các kiểm toán viên khi được trang bị những kiến thức đầy đủ về kế toán, tài chính, kỹ thuật kiểm toán cao, và có được những hoài nghi mang tính nghề nghiệp sẽ là cơ sở để hình thành nên một cuộc kiểm toán có chất lượng cao.


Phương pháp kiểm toán của HGC là tập trung tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh cũng như tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng. Qua đó, cùng với kinh nghiệm thực tiễn có được trong nhiều năm, HGC có thể đưa ra các ý kiến tư vấn có giá trị đối với công việc kinh doanh của khách hàng cũng như gợi ý để hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng.


Nội dung bao gồm:

 • Kiểm toán Báo cáo Tài chính theo luật định
 • Kiểm toán Báo cáo Tài chính cho mục đích đặc biệt
 • Kiểm toán hoạt động
 • Kiểm toán tuân thủ
 • Soát xét thông tin trên Báo cáo Tài chính
 • Kiểm tra trên cơ sở các thủ tục đã thỏa thuận trước
 • Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư, quyết toán vốn xây dựng cơ bản hoàn thành
 • Soát xét và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Kiểm toán nội bộ.

VI . TƯ VẤN CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN :


Để doanh nghiệp có thể quản lý tốt hệ thống tài chính của mình, hoàn thiện hệ thống chứng từ, sổ sách báo cáo tài chính, quyết toán thuế theo đúng quy định hiện hành và thu hút nhà đầu tư.


HGC cung cấp Dịch vụ Tư vấn Tổ chức công tác kế toán với các nội dung sau :


Nội dung bao gồm:

 • Thiết lập và xây dựng hệ thống sổ sách kế toán ban đầu, tổ chức bộ máy kế toán
 • Tư vấn thiết lập, xây dựng phần mềm kế toán phù hợp cho từng loại hình doanh nghiệp.
 • Xây dựng hệ thống giấy tờ chứng từ chuẩn của DN
 • Xây dựng, định nghĩa hệ thống tài khoản doanh nghiệp sử dụng
 • Xây dựng hệ thống định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • Xây dựng hệ thống sổ sách kế toán
 • Xây dựng hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của DN
 • Xây dựng hệ thống báo cáo thuế GTGT và qyết toán thuế TNDN
 • Xây dựng quy chế tài chính của doanh nghiệp
 • Xây dựng nội quy và trách nhiệm của người làm kế toán
 • Xây dựng định mức chi phí cho từng kỳ kế toán
 • Xây dựng bảng định mức chi phí và phân tích điểm hoà vốn
 • Xây dựng bảng tính giá thành sản xuất qua nhiều công đoạn
 • Xây dựng bảng đơn giá tiền lương
 • Phương pháp kiểm soát chặt chẽ tài chính của DN

VII . ĐĂNG KÝ, QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN :


Để giúp doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm trong hoạt động kinh doanh của mình, HGC với dịch vụ Đăng ký - Kê khai thuế thu nhập cá nhân sẽ thay mặt doanh nghiệp xử lý , giải quyết mọi vấn đề liên quan đến thuế thu nhập cá nhân một cách chuyên nghiệp và tin cậy nhất.

Dịch vụ thuế thu nhập cá nhân sẽ giúp quý khách: Tiết kiệm thời gian và công sức đi lại, giải quyết nhanh chóng và chính xác các thủ tục, hồ sơ. Tư vấn miễn phí trong quá trình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.


Nội dung bao gồm:

 • Đăng ký cấp mã số thuế cho cá nhân và đơn vị
 • Tính, kê khai và nộp thuế TNCN hàng tháng/ quý
 • Lập hồ sơ quyết toán thuế TNCN
 • Lập hồ sơ, thủ tục hoàn thuế, miễn thuế, thoái trả thuế TNCN

Khách hàng

 • Công ty Phụ tùng GAP
 • Công ty N3MEDIA
 • Công ty ALPHAMEDIA
 • Công ty REDSTONE
 • Công ty ELECTRA
 • Công ty VUEGA
 • Công ty FIXELBOX
 • NewVision
 • ConsultingSolution
 • Socialconect
 • AnphaMedia
 • Micronet
 • Avinaa
 • Viettas
 • AT&A
 • Dataworld
 • VietCPA
 • Sun JSC
 • Tufama
 • Nhất Huy
 • Mecanimex
 • Kiểm toán thủ đô
 • Doanh nghiệp VN
 • Auto VN
 • Ẩm thực
 • Thang Long Coporation
 • Tập đoàn Seagroup
 • Công ty cổ phần Microland
 • Công ty cổ phần Microfoot
 • Công ty cổ phần Microcar
 • Công ty cổ phần Microart
 • Công ty cổ phần Microweb
 • Trung tâm đầu tư phát triển Thương hiệu số
 • Công ty cổ phần Thương hiệu số
 • Công ty cổ phần Thế giới internet
 • Cty CP Truyền thông phát triển Thương hiệu Quốc gia
 • Công ty cổ phần Tiếp thị số