Tư vấn thuế

  • Thực hiện kê khai, đăng ký thuế ban đầu, đăng ký mua/In hóa đơn lần đầu.
  • Thực hiện kê khai, lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm theo quy định.
  • Tư vấn các sắc thuế áp dụng; giải đáp vướng mắc về thuế của các doanh nghiệp.
  • Hướng dẫn tự tính, tự khai,tự nộp: Bao gồm kê khai thuế bằng mã vạch hai chiều; Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn hàng tháng
  • Tư vấn ngay những vấn đề phát sinh trong quá trình làm kế toán
  • Tư vấn thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế GTGT, và các loại thuế khác
  • Tư vấn thanh quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
  • Cung cấp tài liệu văn bản về thuế cho các doanh nghiệp.
  • Làm việc và giải trình với cơ quan thuế thay cho doanh nghiệp trong phạm vi công việc đã thực hiện.

Khách hàng