Tra cứu văn bản

 • Số hiệu văn bản
 • Ban hành từ ngày
 • Đến ngày
 • Loại văn bản
 • Cơ quan ban hàng
 • Sắc thuế
 • Đối tượng

Danh sách văn bản pháp luật

STTSố hiệuTên văn bảnNgày phát hànhDownload
116/2013/TT-BTC
Thông tư Hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu
Xem thêm
18/02/2013
2175 /2012/TT-BTC
Thông tư hướng dẫn gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ
Xem thêm
22/10/2012
369/2012/ND-CP
Nghị định sửa đổi khoản 3 Điều 2 Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường
Xem thêm
14/09/2012
460/2012/NĐ-CP
Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân
Xem thêm
12/09/2012
530/NQ-CP
Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 18/7/2012 v/v ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xéc-bi-a
Xem thêm
04/09/2012
61992/QĐ-BTC
Quyết định số 1992/QĐ-BTC ngày 9/8/2012 v/v công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện
Xem thêm
09/08/2012
7123/2012/TT-BTC

Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Xem thêm
27/07/2012
8117/2012/TT-BTC
Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
Xem thêm
19/07/2012
930/NQ-CP
Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 18/7/2012 v/v ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xéc-bi-a
Xem thêm
18/07/2012
101317/QĐ-BTC
Quyết định số 1317/QĐ-BTC ngày 28/5/2012 về việc đính chính Thông tư số 58/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện một số nội dung của Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất
Xem thêm
18/07/2012
1129/2012/QH13

Nghị quyết số 29/2012/QH13 ngày 21/6/2012 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân

Xem thêm
21/06/2012
1283/2012/TT-BTC
TThông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường
Xem thêm
23/05/2012
1380 /2012/TT-BTC
Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế 
Xem thêm
22/05/2012
1406/2012/TT- BTC
Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ
Xem thêm
11/01/2012
1505/2012/TT-BTC
Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 và Nghị định số 113 /2011/NĐ-CP  ngày  8   tháng 12  năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
Xem thêm
05/01/2012
16122/2011/NĐ-CP
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP  ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
Xem thêm
27/12/2011
17121/2011/NĐ-CP
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
Xem thêm
27/12/2011
18113/2011/NĐ-CP
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
Xem thêm
08/12/2011
19124/2011/TT-BTC
Thông tư hướng dẫn về lệ phí trước bạ
Xem thêm
31/08/2011
2067/2011/NĐ-CP
Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường
Xem thêm
08/08/2011
Tổng số 45 - Trang 1/3

Khách hàng

 • Công ty Phụ tùng GAP
 • Công ty N3MEDIA
 • Công ty ALPHAMEDIA
 • Công ty REDSTONE
 • Công ty ELECTRA
 • Công ty VUEGA
 • Công ty FIXELBOX
 • NewVision
 • ConsultingSolution
 • Socialconect
 • AnphaMedia
 • Micronet
 • Avinaa
 • Viettas
 • AT&A
 • Dataworld
 • VietCPA
 • Sun JSC
 • Tufama
 • Nhất Huy
 • Mecanimex
 • Kiểm toán thủ đô
 • Doanh nghiệp VN
 • Auto VN
 • Ẩm thực
 • Thang Long Coporation
 • Tập đoàn Seagroup
 • Công ty cổ phần Microland
 • Công ty cổ phần Microfoot
 • Công ty cổ phần Microcar
 • Công ty cổ phần Microart
 • Công ty cổ phần Microweb
 • Trung tâm đầu tư phát triển Thương hiệu số
 • Công ty cổ phần Thương hiệu số
 • Công ty cổ phần Thế giới internet
 • Cty CP Truyền thông phát triển Thương hiệu Quốc gia
 • Công ty cổ phần Tiếp thị số